Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Πέμπτη 12 Μαΐου έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής πρασίνου και αποκομιδής φερτών υλικών από τα ερείσματα και κατόπιν από την κεντρική νησίδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στα τμήματα από την οδό Βούλγαρη έως τον κόμβο Ρυσίου.

Οι εργασίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 12 Μαΐου έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, πρώτα στην κατεύθυνση εξόδου και κατόπιν στο ρεύμα εισόδου.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά από τις 7.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα αποκλείεται αναλόγως είτε η αριστερή λωρίδα για τον καθαρισμό της κεντρικής νησίδας είτε η δεξιά λωρίδα για τον καθαρισμό ερείσματος σε βραχύ μήκος και χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εξέλιξη τους.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.