Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2022 ξεπερνώντας τα 1 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία. Η εν λόγω επίδοση ήταν υψηλότερη συγκριτικά τόσο με το α’ τρίμηνο του 2021 όσο και του 2020 κατά € 2,8 δισ. (32,0%) και € 3,6 δισ. (45,2%) αντίστοιχα. 

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε ωστόσο και το εμπορικό έλλειμμα καθώς έφτασε τα € 8,5 δισ. εξαιτίας της εκτίναξης των εισαγωγών στο ποσό των € 20,1 δισ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα  η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγικές επιδόσεις του Μαρτίου ανήλθαν σε € 4.510,9 εκατ. έναντι   € 3.356,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 και € 2.470,7 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε € 1.154,8 εκατ. (34,4%) και € 2.040,2 εκατ. (82,6%) αντίστοιχα. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν, επίσης, κατά € 1.436,0 (26,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε € 6.896,1 εκατ., διαμορφώνοντας έτσι εμπορικό έλλειμμα ύψους € 2.385,2 εκατ., το οποίο ήταν υψηλότερο κατά € 281,2 εκατ. (13,4%) από το αντίστοιχο έλλειμμα του Μαρτίου 2021. 

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εμπορευματικές συναλλαγές για το μήνα Μάρτιο δεν διαφοροποιούνται σημαντικά. Αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε € 3.099,2 εκατ. έναντι € 2.506,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε € 592,8 εκατ. (23,7%), οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε € 5.138,5 εκατ. έναντι € 4.280,6 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε € 857,9 εκατ. (20,0%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε € 2.039,3 εκατ. έναντι € 1.774,2 εκατ. τον Μάρτιο του 2021, με την αύξησή του να ανέρχεται σε € 265,1 εκατ. (14,9%).

Από το ποσό των € 7.983,1 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020 και των € 8.785,4 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο υψηλό των € 11.593,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2022 με την αύξησή τους να ανέρχεται σε € 2.807,8 εκατ. (32,0%) συγκριτικά με πέρυσι και € 3.610,1 εκατ. (45,2%) συγκριτικά με πρόπερσι. Ομοίως, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε € 20.069,6 εκατ. από € 13.529,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021 και € 13.272,8 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020, όντας αυξημένες κατά € 6.540,4 εκατ. (48,3%) και € 6.796,8 εκατ. (51,2%) αντίστοιχα. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε € 8.476,4 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2022 έναντι € 4.743,8 εκατ. πέρυσι, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε € 3.732,6 εκατ., δηλαδή 78,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά € 1.599,0 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 8.257,2 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά € 3.490,5 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 14.100,2 εκατ.  

Σε κλαδικό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2022 συνοδεύτηκε από αύξηση των εξαγωγών όλων των επιμέρους κατηγοριών συγκριτικά με τα διαστήματα των δύο παρελθόντων ετών με σημαντικότερη αυτή των βιομηχανικών προϊόντων ( € 540,0 εκατ., δηλαδή 38,9%). Αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021 κατέγραψαν επίσης οι εξαγωγές τροφίμων ( € 224,7 εκατ., δηλαδή 16,1%), χημικών ( € 92,2 εκατ., δηλαδή 6,5%), μηχανημάτων και οχημάτων ( € 355,2 εκατ., δηλαδή 43,7%), διάφορων βιομηχανικών ( € 139,9 εκατ., δηλαδή 21,7%), πρώτων υλών ( € 64,0 εκατ., δηλαδή 14,0%), ποτών και καπνών ( € 17,9 εκατ., δηλαδή 8,4%), λιπών και ελαίων ( € 27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%) και μη ταξινομημένων προϊόντων ( € 60,5 εκατ., δηλαδή 55,1%).

Αναφορικά με τους σημαντικότερους προορισμούς όπου απεστάλησαν τα ελληνικά προϊόντα στο α’ τρίμηνο του 2022, οι χώρες της Ε.Ε. (27) κυριάρχησαν απορροφώντας το 55,7% και το 66,9% χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ οι Τρίτες Χώρες υποδέχτηκαν το 44,3% εξ αυτών και το 33,1% χωρίς τα πετρελαιοειδή. Στο αντίστοιχο διάστημα του 2021 τα ποσοστά ήταν 54,1% για τις χώρες της Ε.Ε. (27) και 45,9% για τις Τρίτες Χώρες συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών.