Έξι στους δέκα Θεσσαλονικείς άλλαξαν ή σκοπεύουν να αλλάξουν συνήθειες μετακίνησης, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω της κατακόρυφης αύξησης της τιμής των καυσίμων. Στην πρώτη περίπτωση επέλεξαν το Ι.Χ. τους, ενώ στη δεύτερη άλλου είδους τρόπους μετακίνησης, εκτός των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Αυτό δείχνει  διαδικτυακή έρευνα  με θέμα την αστική κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε το πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου REFORM - “Integrated REgional Action Plan For Innovative, Sustainable and LOw CaRbon Mobility” (https://www.interregeurope.eu/reform) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020 και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2022 ως και την την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2022. Στο διάστημα αυτό συγκεντρώθηκε συνολικό δείγμα 124 απαντήσεων.

Αναφορικά με τις καταγεγραμμένες αλλαγές στις συνήθειες μετακίνησης των ερωτώμενων κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, από το σύνολο του δείγματος, το 42,7% δηλώνει ότι δεν άλλαξε καθόλου συνήθειες μετακίνησης όσον αφορά στο μέσο που επιλέγει για τις μετακινήσεις του, ενώ ένα 24% δήλωσε πως έχει υπάρξει σχετικά μικρή αλλαγή στις συνήθειές του. 

Το  33%(ένας στους τρεις), δηλώνει πως έχει αλλάξει συνήθειες σχετικά με το μέσο που επιλέγει να μετακινηθεί, είτε αρκετά είτε πολύ. Η πιο συχνά αναφερόμενη αλλαγή φαίνεται να είναι από ΜΜΜ σε ΙΧ (22,6%), ενώ δεύτερη επιλεγόμενη αλλαγή είναι από τη γενική χρήση οποιουδήποτε μέσου στην πεζή μετακίνηση (18,5%). Επίσης, το 36% των συμμετεχόντων θεωρεί πιθανό να διατηρήσει αυτές τις αλλαγές στις συνήθειες μετακίνησής τους και μετά την περίοδο της πανδημίας, ενώ το 18% βρίσκει πιθανότερο να επιστρέψει στις συνήθειες που είχε πριν την πανδημία.

Επίσης, το 59% θα ήθελε την εφαρμογή καλών πρακτικών, όπως για παράδειγμα μια εφαρμογή για την ενημέρωση σχετικά με την πληρότητα των ΜΜΜ.

Αναφορικά με διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, σχεδόν το 69% των ερωτώμενων γνωρίζουν την ύπαρξη τους στην περιοχή τους, ενώ ένας στους τρεις αγνοεί την ύπαρξη τέτοιου χώρου στην ευρύτερη περιοχή του. Περίπου 55% του δείγματος έχει χρησιμοποιήσει αρκετά έως και πολύ τέτοιους χώρους αναψυχής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ το 44% τους επισκέφθηκε λίγο ή καθόλου.

Τέλος, μια δέσμευση επιπλέον χώρου του οδικού δικτύου προκειμένου να δημιουργηθούν επιπλέον υποδομές για τη μετακίνηση πεζών ή ποδηλατών, θα επηρέαζε αρκετά έως πολύ το 71% των ερωτώμενων, ενώ το υπόλοιπο 30% δηλώνει ότι κάτι τέτοιο θα είχε λίγη έως καμία επίδραση σε αυτούς.

Η πλειοψηφία του δείγματος (71%) τάσσεται θετικά απέναντι στην προοπτική να εμπλακεί ενεργά στο σχεδιασμό Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην περιοχή τους, όντας πρόθυμο να συμμετέχει σε σχετικές ενέργειες όπως διαβούλευση, διαμόρφωση προτάσεων κλπ.. Ένα 17% δηλώνει σχετικά πρόθυμο να ενεργοποιηθεί ενεργά σε έναν τέτοιο σχεδιασμό απαντώντας «λίγο», ενώ μόλις το 9,7% είναι τελείως αρνητικό ως προς την εμπλοκή του σε μια τέτοια δραστηριότητα.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 124 άτομα εκ των οποίων 62% γυναίκες και 37% άνδρες. Το δείγμα αποτελείται κυρίως από κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Δήμου Θεσσαλονίκης και όμορων δήμων (όπως οι Δήμοι Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας κ.ά.), οι οποίοι εργάζονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης.