Πρόταση–αίτηση χρηματοδότησης έργων συνολικού προϋπολογισμού 47.550.000 € στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημοσίου Χώρου» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης καταθέτει ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης για το έργο «Αστικές παρεμβάσεις με βιοκλιματικά στοιχεία στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης». 

Ο δήμος ζητά να αναπλάσει τις οδούς Φιλιππουπόλεως, Βενιζέλου και Δαβάκη, να αναβαθμίσει το Δημαρχείο και το κτήριο των τεχνικών υπηρεσιών, να κατασκευάσει βιοκλιματικό κολυμβητήριο και να μετατοπίσει μια σειρά από δίκτυα υποδομής.

Συγκεκριμένα, τα υποέργα που προτείνονται για χρηματοδότηση είναι τα εξής: 

Υποέργο 1: Ανάπλαση Οδών Φιλιππουπόλεως – Βενιζέλου – Δαβάκη του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 14.000.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 2: Αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης: 1.700.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ενεργειακή Αναβάθμιση + βελτίωση προσβασιμότητας).

Υποέργο 3: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 850.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 4: Κατασκευή Βιοκλιματικού / Ενεργειακά αυτόνομου Κολυμβητικού Συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης: 30.000.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 5: Δαπάνες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ: 800.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 6: Δαπάνες Αρχαιολογίας: 200.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Υποέργο 7: Δημοσιότητα