Ολιστικό πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς κατεβάζει η κυβέρνηση, θεσπίζονται κανόνες για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης για τα αδέσποτα, με αυξημένο ρόλο και της Αυτοδιοίκησης.

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Άργος», μέσω του οποίου ενισχύονται οι Δήμοι όλης της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν το νέο πλαίσιο που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό -όπως ανακοινώθηκε χθες από τον  Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα- χρηματοδοτείται ειδικό μαζικό πρόγραμμα στειρώσεων, το «μέγα - πρόγραμμα στειρώσεων», ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Με το πρόγραμμα διατίθενται συνολικά 40 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους (5 εκατ. ευρώ για στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού και 30 εκατ. ευρώ για καταφύγια),  έναντι των μόλις 600.000 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι έχουν δρομολογηθεί ήδη:

-Η έκδοση, από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, κοινής υπουργικής απόφασης για πρόσθετη μόνιμη στήριξη των Δήμων σε ετήσια βάση (μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) για όλες τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως περισυλλογή, σίτιση και κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

-Η λειτουργία (σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) πλατφόρμας για το εθνικό μητρώο ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της πανελλήνιας πλατφόρμας υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Η στελέχωση του τμήματος «Προστασίας Ζώων Συντροφιάς», το οποίο μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών.