Την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης σχετικής μελέτης, μεταξύ του Δημάρχου Κορδελιού Ευόσμου Κλεάνθη Μανδαλιανού και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών στο Δήμο. 
Το μελετητικό έργο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, που να προδιαγράφει ένα πακέτο προτάσεων (μελέτες-έργα-ενέργειες-συνεργασίες) ως προς την οργάνωση της κινητικότητας, την ορθή αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Παράλληλα θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό έργο InnovaSUMP, ώστε να εξασφαλιστούν νέες συνθήκες μετακίνησης και κυκλοφορίας που είναι φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να δημιουργηθούν υποδομές που ενισχύουν την προσβασιμότητα στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.