Χωρίς άδεια διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν δύο καταστήματα ιδιωτικής εταιρείας, με αντικείμενο τη διενέργεια rapid test, με νοσηλευτές που δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Διαπιστώθηκε επίσης ότι εργαζόμενοι του υποκαταστήματος δεν προέβαιναν στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των προσερχομένων πελατών προς δοκιμασία ταχέος ελέγχου αντιγόνου SARS-CoV-2 (rapid test), με συνέπεια να μην διασφαλίζεται η αντιστοίχιση μεταξύ πραγματικά εξετασθέντος προσώπου και των δηλωθέντων στοιχείων για την καταχώριση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.

Στα ελεγχθέντα υποκαταστήματα, τα αποτελέσματα των rapid test καταχωρούνταν στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19» από υπαλλήλους της εταιρείας, με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης ιατρού, χωρίς ο ίδιος να παρίσταται στον χώρο της εξέτασης και χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου βρίσκονται τα εν λόγω υποκαταστήματα. Επίσης. οι περιέκτες Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (κίτρινη σακούλα) ήταν τοποθετημένοι μπροστά στα υποκαταστήματα, επί του πεζοδρομίου, ανοικτοί και εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, στους διερχόμενους πολίτες και στα αδέσποτα ζώα.

«Το θέμα της λειτουργίας μη αδειοδοτημένων φορέων όπου διενεργούνται rapid test απασχολεί τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβριο του 2021 και για την επίλυσή του έχουμε κινηθεί προς πάσα κατεύθυνση. Αναμφισβήτητα, το πόρισμα της ΕΑΔ δικαιώνει τις απόψεις του ΙΣΘ, όπως αυτές διατυπώθηκαν και στην επιστολή μας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στις 16/9/2021. Ο ΙΣΘ θα συνεχίζει να μάχεται για τη διασφάλιση της νομιμότητας στο χώρο της υγείας καθώς και για την τήρηση των επιστημονικών κανόνων από όλους, με κύριο σκοπό της διασφάλιση της δημόσιας υγείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του του Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Στο πόρισμα της ΕΑΔ αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Κατόπιν των ενεργειών των Ελεγκτών - Επιθεωρητών της ΕΑΔ, ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση κιτ rapid test, το οποίο δεν έφερε την ειδική σήμανση CE και ως εκ τούτου δεν πληρούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης στις οδηγίες χρήσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οδηγία 98/79/Ε.Κ.). Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, για αξιολόγηση τυχόν πειθαρχικής ευθύνης του εμπλεκόμενου ιατρού, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προς ενημέρωσή του και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας της ελεγχόμενης επιχείρησης και την παροχή εργασίας από προσωπικό, χωρίς την κατοχή των απαραίτητων αδειών άσκησης επαγγέλματος. Οι αρμόδιες ελεγκτικές και υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις θεσμικές απαιτήσεις των διενεργούμενων ταχέος ελέγχου αντιγόνου SARS-CoV-2, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας».