Το θέμα της αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου και της Κατερίνας Παπανάτσιου.

Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, ένας εμβληματικός χώρος, προγραμματιζόταν να γίνει πάρκο από τις αρχές του 20ου αιώνα, μια σειρά όμως από γραφειοκρατικά προβλήματα δεν είχαν επιτρέψει την απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία.

Χρειάστηκε η πολιτική βούληση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της συστηματικής δουλειάς του γραφείου πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης για να ξεπεραστούν αγκυλώσεις δεκαετιών και να λυθεί ο «γόρδιος δεσμός» όπως χαρακτηρίστηκε και από την τοπική κοινωνία, προκειμένου ο χώρος του πρώην στρατοπέδου να αποδοθεί στο Δήμο Καλαμαριάς για να λειτουργήσει ως χώρος πρασίνου και αναψυχής.

Το 2018 παραχωρήθηκε κατά χρήση στον Δήμο Καλαμαριάς, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, έκταση 203 στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Από την παραχώρηση του 2018 εξαιρέθηκαν μικρό τμήμα του πρώην στρατοπέδου Κόδρα που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις του στρατού, τα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπου διενεργεί ανασκαφές το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και έκταση 20.507 τμ ιδιοκτησίας του «Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος» (ΑΟΟΑ). Για την τελευταία υπήρχε διαδικασία συζήτησης μεταξύ Δήμου Καλαμαριάς και ΑΟΟΑ προκειμένου η συγκεκριμένη έκταση να αποδοθεί κι αυτή στον Δήμο.

Με την 1102/2021 απόφαση του Στε ακυρώθηκε η 59280/19.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως προς την έκταση των 20.507 τμ ιδιοκτησίας του ΑΟΟΑ και ακύρωσε ως μη νόμιμη την πολεοδομική ρύθμιση χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης έκτασης ως χώρο πρασίνου.

Ο αποχαρακτηρισμός της συγκεκριμένης έκτασης και η πιθανότητα δόμησής της από τον ΑΟΟΑ αφαιρεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής έκτασης που καταλάμβανε το πρώην στρατόπεδο Κόδρα και κατ’ επέκταση του υπό δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου υπερτοπικού χαρακτήρα ενώ απειλεί την διατάραξη του ενιαίου αδόμητου χαρακτήρα της συνολικής έκτασης του πρώην στρατοπέδου, το οποίο ανήκει στο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς.

Ταυτόχρονα η πιθανή δόμηση της συγκεκριμένης έκτασης για την κάλυψη των οικιστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να αποτελέσει εστία αντιπαράθεσης μεταξύ αυτών και της τοπικής κοινωνίας, η οποία ομόθυμα ζητεί την απόδοση του συνόλου του πρώην στρατοπέδου Κόδρα για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου

Οι αρμόδιοι υπουργοί ερωτώνται:

1.            Αναγνωρίζετε την ανάγκη για αύξηση της αναλογίας επιφάνειας πρασίνου ανά κάτοικο στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης;

2.            Διαθέτετε την πολιτική βούληση ώστε η έκταση των 20.507 τμ ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ να ενσωματωθεί στην ήδη παραχωρηθείσα έκταση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα;

3.            Τι πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε ώστε τα 20.507 τμ να αποδοθούν και αυτά στην τοπική κοινωνία και τον Δήμο Καλαμαριάς για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής;