Το σχέδιο, για το πώς θα φθάσουμε στην κάλυψη του 61% της εθνικής κάλυψης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφήνοντας πίσω το λιγνίτη περιέγραψε ο δρ. Ιωάννης Καλδέλλης, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αντιπρόεδρος ΤΕΣ και Συντονιστής Υποομάδας Ενέργειας.

Την περιγραφή έκανε σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την “Εθνική πολιτική βιώσιμης μετάβασης στην Πράσινη Ενέργεια-ο ρόλος της Έρευνας και της Καινοτομίας στην επιλογή Ενεργειακών Τεχνολογιών” διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)

Αναφέρθηκε στους άξονες και τις προτεραιότητες σε τεχνολογικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο, στους οποίους θα πρέπει να εστιαστούν οι προτεραιότητες στο πεδίο της Ενέργειας για τα επόμενα χρόνια με στόχο την υλοποίηση μιας Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, στο πλαίσιο της Ε.Ε., ενσωματώνοντας και κατάλληλες καινοτομικές δράσεις. Τόνισε ότι το 20% περίπου της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από εισαγωγές, ενώ ενδιάμεσος εθνικός στόχος (ΕΣΕΚ) για το 2030 είναι η κάλυψη του 61% της εθνικής κατανάλωσης από ΑΠΕ. 

Έτσι, η εισαγωγή κυρίως ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου με φυσικό αέριο και η χρήση ηλιακής ενέργειας, η τηλεθέρμανση και η γεωθερμία είναι βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε συνδυασμό με τη χρήση και των άλλων μορφών ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας, μεταξύ άλλων και στον κτιριακό τομέα, ο στόχος είναι σταδιακά η χώρα μας να αποτελέσει (το 2050) μια κοινωνία μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, περιορίζοντας ταυτόχρονα και τις εισαγωγές ενέργειας. 

Πρότεινε την αξιοποίηση του εκμεταλλεύσιμου υδροδυναμικού (μόλις 32% σήμερα), τη βελτιστοποίηση αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και του υδρογόνου, την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού και της θαλάσσιας ενέργειας, αλλά και των αστικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, τη χρήση γεωθερμίας, στα πλαίσια των αρχών της κυκλικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων καινοτομικών τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας αλλά και την ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες και στον Τριτογενή Τομέα, αλλά και στις θαλάσσιες μεταφορές και την αγροτική οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιωτικά οικοσυστήματα.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι απόψεις του ΕΣΕΤΕΚ αλλά και προτάσεις αναφορικά με τον τρόπο που ο Επιστημονικός Χώρος της Ελλάδας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Πολιτείας σε θέματα ενεργειακής μετάβασης. Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζεται στο έργο του από 12 Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ).

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας. Ακολούθησε τοποθέτηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα. Τις σχετικές δράσεις του ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας παρουσίασε ο Πρόεδρός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Μανώλης Πλειώνης

Πιο εύκολη η χορήγηση πιστοποιητικού παραγωγού ενέργειας

Στη Στρογγυλή Τράπεζα που συντόνισε ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης συμμετείχαν οι Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑΕ, Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Αναστάσιος Μάνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ, Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος ΚΑΠΕ και Ιωάννης Καλδέλλης, Αντιπρόεδρος ΤΕΣ & Συντονιστής Υποομάδας Ενέργειας. Ο συντονιστής της Στρογγυλής Τράπεζας Δρ. Ε. Μπεκιάρης έθεσε προς τους συμμετέχοντες στοχευμένα ερωτήματα που πυροδότησαν μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. 

Στις τοποθετήσεις τους, ο κ. Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) επεσήμανε τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕ που διευκολύνει την αδειοδότηση και την υποβολή αιτήσεων χορήγησης Βεβαίωση Παραγωγού. Επίσης, τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ με ψηφιακό και αδιάβλητο τρόπο, καθώς και το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών (MyRAE), ενώ αναφέρθηκε στα ψηφιακά εργαλεία που σχεδιάζονται για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς ενέργειας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες τόνισε πως οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές της Ενέργειας λόγω της αύξησης στις τιμές των ορυκτών καυσίμων κάνει ακόμη πιο επιτακτικές τις “προσπάθειες απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι προσπάθειες αυτές θα μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα αρκετά σύντομα. Συνέχισε λέγοντας πως η απολιγνιτοποίηση καθιστά τις ΑΠΕ πρωταγωνιστή στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά σταθερά στην κατεύθυνση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, με εμβληματικά έργα, καθώς και σε αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά, αλλά κι έργα γεωθερμίας, με στόχο ένα σταθερό μίγμα ΑΠΕ με αποκεντρωμένο χαρακτήρα, χωρίς να παραμελούνται πρωτότυπα πιλοτικά έργα. Τέλος, η μείωση του κόστους ενέργειας περνά και μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως το υδρογόνο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος τόνισε την “επανεκκίνηση του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από μια περίοδο υποεπενδύσεων από το 2015 έως το 2019, με ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο για την περίοδο 2021-2028, με επενδύσεις άνω των 3 δις ευρώ”. Ο κ. Μάνος επεσήμανε ότι πλέον οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναμένεται να επιτευχθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο,  ενώ και η προγραμματιζόμενη αύξηση της ισχύος για την ηλεκτροκίνηση θα υπερκεράσει τη ζήτηση. Ταυτόχρονα, η μετατροπή νησιών σε “πράσινα νησιά” με τη συμμετοχή της ΔΕΔΔΗΕ και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και τη διαχείριση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας αποτελούν άμεσες προτεραιότητες του ΔΕΔΔΗΕ.

Παραγωγή ηλεκτρισμού και μεταφορές έχουν μεγαλύτερη "ευθύνη" στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Στην τοποθέτησή του ο Δρ. Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αναφέρθηκε στους “τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, που είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού/θέρμανση (32.2%), οι μεταφορές (21.9%), τα κτήρια (12.8%), οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις (12.0%), οι κατασκευές (9.9%), η βιομηχανία (4.5%) και η διαχείριση απορριμμάτων (3.1%)…” και στους οποίους στοχεύουν οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας. “Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μειώνεται συνεχώς, ενώ απαιτείται η κάλυψη περίπου 1,5% της επιφάνειας της χώρας με ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία μας με πράσινη ενέργεια.  Η ενεργειακή εξάρτηση είναι στο 74% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, 2019) και ο στόχος είναι αυτή να περιοριστεί στο 23% ως 32% το 2050, όχι μόνο μέσω ΑΠΕ, αλλά και μέσω βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης μιας σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων και τομέων.”

Τόνισε πως “πρέπει να κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις που αφορούν στο “hardware” και στο “software” των ενεργειακών συστημάτων… να παράγουμε στη χώρα μας προϊόντα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως ανεμογεννήτριες (Α/Γ) και φωτοβολταϊκά (ΦΒ) πάνελς… καθώς και προηγμένα υλικά για “κυψέλες υδρογόνου” (για οχήματα βαρέος τύπου), αλλά και “super capacitors” για την αποθήκευση ενέργειας.”Αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία συστάδας ανεμογεννητριών, σε μικροδίκτυο.