Ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στις 25 γραμμές αστικής συγκοινωνίας των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη δηλώνουν περίπου εννέα στους δέκα επιβάτες (ποσοστό 88,7%), σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών «Μυστικού Επιβάτη» και «Ικανοποίησης Επιβατών», που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο ελεγκτή και πέντε παρατηρητές, κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022. 
Οι έρευνες αφορούν το έργο του ΚΤΕΛ στις συγκεκριμένες αστικές γραμμές, στο πλαίσιο της εν ισχύ υπογραφείσας σύμβασης (Μάρτιος 2020) μεταξύ Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), ΚΤΕΛ και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΑΕ. 
Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, το 10,6% των ερωτηθέντων δεν δηλώνει ούτε ικανοποίηση ούτε δυσαρέσκεια, ενώ το 0,7% εμφανίζεται δυσαρεστημένο. ). 
Η έρευνα ικανοποίησης επιβατών πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 742 ερωτηματολογίων, ενώ για την έρευνα Μυστικού Επιβάτη αξιοποιήθηκε τελικό δείγμα 300 ερωτηματολογίων. Οι πέντε παρατηρητές που συμμετείχαν συμπλήρωναν ένα έντυπο, ώστε να αξιολογηθούν η κατάσταση του λεωφορείου, η ακρίβεια του δρομολογίου και η συμπεριφορά του οδηγού. 
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, καταγράφηκαν 11 σχόλια και παρατηρήσεις του επιβατικού κοινού. Από το σύνολο των σχολίων, τα έξι αφορούν στην εύρεση και στον έλεγχο των εισιτηρίων: οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν εισιτήρια για την εξυπηρέτησή τους και ότι οι οδηγοί, πολλές φορές, είτε δεν έχουν εισιτήρια είτε δεν κόβουν, καθώς οι επιβάτες έχουν χαρτονομίσματα και όχι το ακριβές αντίτιμο. Τα υπόλοιπα πέντε σχόλια αναφέρονται σε προβλήματα στο σύστημα τηλεματικής, ειδικότερα στο γεγονός ότι δεν γίνεται αναγγελία των στάσεων, ενώ παράλληλα η εφαρμογή του ΟΑΣΘ στα κινητά τηλέφωνα δεν εμφανίζει τα λεωφορεία που πραγματοποιούν δρομολόγια, με αποτέλεσμα κάποιος που περιμένει στη στάση να μη γνωρίζει πότε και αν έρχονται. 
Επίσης, το 33,67% των ερωτηθέντων δεν ήταν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα των παραθύρων, δαπέδων, πλαϊνών επιφανειών και εξοπλισμών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν αντιληπτές από τους ερευνητές δυσάρεστες οσμές εντός του λεωφορείου.