Τη δυνατότητα μετακίνησης με ήπια μέσα επί ολόκληρου του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη σύνδεση του παραλιακού άξονα με κάθετες οδούς, που οδηγούν σε σημαντικές εμπορικές συγκεντρώσεις, προτείνει μεταξύ άλλων το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). 

Οι προτάσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γύρω από τη μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το Παραλιακό Μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. 

Όπως επισημαίνει το ΕΒΕΘ, παρότι στο πλαίσιο του ΕΠΣ επιδιώκεται η διατήρηση συνέχειας επί της ακτογραμμής, από την περιοχή Καλοχωρίου έως τον οικισμό Αγίας Τριάδας, αυτή δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό, καθώς αποκόπτονται σημαντικές εκτάσεις του παραλιακού μετώπου, όπως αυτές της δυτικής και ανατολικής εισόδου, «οι οποίες δεν παρουσιάζουν ειδικό πολεοδομικό/ιδιοκτησιακό καθεστώς και μπορούν να ενταχθούν στους τομείς εφαρμογής του ΕΠΣ και να ρυθμιστούν εκ νέου πολεοδομικά και συνδυαστικά με τις λοιπές προτεινόμενες περιοχές επέμβασης». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, πρώτον, η ευρύτερη περιοχή του ΦΙΞ στον δήμο Θεσσαλονίκης και κυρίως εκείνη που αναπτύσσεται εκατέρωθεν της οδού 26ης Οκτωβρίου, νοτιοδυτικά της περιοχής επέμβασης του Παλιού Εμπορευματικού Σταθμού. Και, δεύτερον, περιοχή εντός του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, νότια και ανατολικά της Πολεοδομικής Ενότητας.

 Το ΕΒΕΘ επισημαίνει ακόμα ότι «θα πρέπει σε πρώτη φάση να είναι αποδεκτό από όλους ότι οι αλιευτικές, εμπορευματικές και άλλες ναυτιλιακές δραστηριότητες στον ευρύτερο Θερμαϊκό Κόλπο δεν δύνανται να αφεθούν δίχως την ύπαρξη ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών». Συνεπώς, δεδομένου ότι το ΕΠΣ προτείνει την απομάκρυνση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από την περιοχή όπου λειτουργούν, στον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη, ορθά διερευνά τη χωροθέτηση υποδοχέα για την εν λόγω δραστηριότητα σε άλλες θέσεις του ευρύτερου παραλιακού μετώπου. Προτείνεται από το ΕΒΕΘ «η διερεύνηση χωροθέτησης του οργανωμένου υποδοχέα ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης, καθώς στη περιοχή υπάρχουν πολλαπλά ευνοϊκά χαρακτηριστικά» (π.χ., εγγύτητα με το λιμάνι)._