Στην έγκριση συμμετοχής του δήμου Λαγκαδά στη δράση «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» προχώρησε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Λαγκαδά.


Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 318.000 ευρώ για τον Δήμο Λαγκαδά περιλαμβάνει την προμήθεια 38 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Χώρας.

Ακόμα μέσα στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται δίκτυο κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο, πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων), καθώς και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίας

«Ένας από τους στόχους της διοίκησής μας είναι να κάνουν τον Δήμο Λαγκαδά έναν πράσινο δήμο με ισχυρό οικολογικό αποτύπωμα. Η μετακίνηση με ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα στον Δήμο μας θα κάνουν περισσότερο βιώσιμη την αστική κινητικότητα και θα αναβαθμίσουν το επίπεδο ποιότητας ζωής στην περιοχή», δήλωσε ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Ταχματζίδης.