Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χαιρετίζει την απόφαση για επάνοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κανονικότητα, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. 

Το Σώμα, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι "η επιστροφή στη διά ζώσης εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά συνιστά την πρώτη προτεραιότητα και επιδίωξη όλων, καθώς δεν νοείται πλήρης ακαδημαϊκή ζωή και δράση εξ αποστάσεως. Αυτός είναι ο λόγος που η Σύγκλητος του Ιδρύματος οφείλει με κάθε τρόπο και μέσον να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος της επιστροφής στην διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, που καθίσταται εξάλλου υποχρεωτική με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Κ.Υ.Α. 119847/ΓΔ6/23.9.2021, Β΄ 4406)".

Χαιρετίζει, επίσης, "την αποφασιστικότητα του εκπαιδευτικού, διοικητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών, να επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο, το Πανεπιστήμιο, γεγονός που αποδεικνύεται σαφώς από το ήδη υψηλό ποσοστό του εμβολιασμού, μέθοδο που συνιστά την καλύτερη εγγύηση για τη συνέχιση και διάρκεια της διά ζώσης λειτουργίας του Ιδρύματος".

Θεωρεί ότι "η προϋπόθεση και ο μόνος τρόπος για μια πλήρη επαναφορά σε συνθήκες κανονικότητας, είναι ο καθολικός εμβολιασμός. Έτσι, ενθαρρύνει και προτρέπει όσους/ες δεν έχουν ακόμη εμβολιασθεί να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους, έτσι ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά στη βιωσιμότητα της επιστροφής στη διά ζώσης διδασκαλία". 

Με βάση όσα προβλέπονται στην ως άνω Κ.Υ.Α, και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5: 

•         Τα πρόσωπα που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη  του μονοδοσικού.

β) Έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών με τη μία δόση, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19.

γ) Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό κι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου.

 δ) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με μοριακό τεστ είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, το οποίο διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως.

•         Η είσοδος, και παραμονή εντός του κτηρίου του Πανεπιστημίου καθώς και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται με τη χρήση προστατευτικής μάσκας κατάλληλων προδιαγραφών. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική,  επίσης, και στους εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου όταν παρατηρείται συνωστισμός.

Με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που εγκυμονεί η επιστροφή και ο συγχρωτισμός όλων εντός των κτηρίων του Ιδρύματος, η Σύγκλητος συμφωνεί με τις προτάσεις που έχει εγκρίνει το Πρυτανικό Συμβούλιο, και αποφασίζει ότι:

•         Η είσοδος θα πραγματοποιείται από δύο διακριτές εισόδους για τους φοιτητές/τριες (από την κεντρική είσοδο και την είσοδο του Εστιατορίου) και τρεις διακριτές εισόδους για το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό (από την είσοδο του Αμφιθεάτρου Τελετών και από τις δύο εισόδους του parking). Ο έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τα ονόματα των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, όπως και των συμβασιούχων διδασκόντων που είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, θα δοθούν στους υγειονομικούς ελεγκτές στα σημεία ελέγχου, ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Όσοι ανήκουν στις κατηγορίες αυτές και δεν είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, θα πρέπει να επιδεικνύουν τη βεβαίωση του αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου στα σημεία ελέγχου, καθώς τα ονόματά τους δεν θα περιλαμβάνονται στη λίστα. Τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων θα περιλαμβάνονται σε άλλη λίστα που θα δοθεί επίσης στα σημεία ελέγχου, προκειμένου να εισέρχονται χωρίς επίδειξη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, μετά από έλεγχο ταυτοποίησης. Οι υγειονομικοί ελεγκτές που θα στελεχώνουν τα σημεία ελέγχου θα έχουν πλήρη αρμοδιότητα να μην επιτρέπουν την είσοδο σε οποιονδήποτε δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. 

•         Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται στους χώρους (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια, κ.λπ.) του Πανεπιστημίου που πληρούν την προϋπόθεση του επαρκούς αερισμού κατά την απαίτηση της παρ. 2 του άρθρου 14 της σχετικής Κ.Υ.Α. 

•         Οι χώροι διδασκαλίας (αίθουσες και αμφιθέατρα) θα ξεκλειδώνονται το πρωί από τους υγειονομικούς ελεγκτές και θα κλειδώνονται το βράδυ από τους ίδιους. Εφόσον η αίθουσα ή το αμφιθέατρο έχει παραπάνω από μία είσοδο/έξοδο, ο διδάσκων θα εισέρχεται/εξέρχεται από την θύρα που είναι πλησίον του εδράνου και οι φοιτητές, από την πόρτα που βρίσκεται στο τέλος της αίθουσας ή στην κορυφή του αμφιθεάτρου. Κατάλληλη σήμανση που θα τοποθετηθεί στις θύρες των αιθουσών/αμφιθεάτρων.

•      Προς περαιτέρω διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την αποσυμφόρηση των διδακτικών και άλλων χώρων από τον μεγάλο αριθμό φοιτητών, έχει ήδη διαμορφωθεί προς εκπαιδευτική χρήση: το γήπεδο καλαθοσφαίρισης, κατάλληλα διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο, καθώς και μέρος του εστιατορίου (που προορίζεται για το μη φοιτητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου), επίσης κατάλληλα διαμορφωμένο.

•      Για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των χώρων διδασκαλίας, αγοράστηκαν και τοποθετούνται καθαριστές/απολυμαντές αέρα, ώστε να μειωθεί το μικροβιακό, ιικό και άλλο επιβλαβές φορτίο του αέρα.

•      Προ των εδράνων των διδασκόντων τοποθετούνται προστατευτικά πετάσματα (plexiglass) που έχουν αγοραστεί.

•      Οι διδάσκοντες συνιστάται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά laptops που τους έχουν ήδη παραχωρηθεί σε προηγούμενο χρόνο από το Πανεπιστήμιο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

•      Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και των άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα παράθυρα των αιθουσών ή των αμφιθεάτρων θα παραμένουν ανοιχτά ώστε να αερίζεται ο χώρος επαρκώς. 

•      Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια διαλείμματος, ώστε να μειώνεται ο συνωστισμός κατά την έξοδο και είσοδο από/στον χώρο εκπαίδευσης. 

•      Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο χώρος θα παραμένει κενός για τουλάχιστον μισή ώρα πριν την επόμενη χρήση του, προκειμένου να αεριστεί επαρκώς. Οι διδάσκοντες οφείλουν, πριν από την αποχώρησή τους από την αίθουσα, να βεβαιώνονται ότι έχουν αποχωρήσει οι φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αποχωρούν σταδιακά και με ευταξία ώστε να μην συνωστίζονται στην έξοδο της αίθουσας ή του αμφιθεάτρου ή του εργαστηρίου και, στη συνέχεια, θα εξέρχονται του κτηρίου είτε για να αναμένουν στον προαύλιο χώρο μέχρι την ώρα έναρξης του επόμενου μαθήματος, είτε για να αποχωρήσουν οριστικά. Εάν   επιστρέψουν στον χώρο του  Πανεπιστημίου, θα επανελέγχονται.

•      Γίνεται ισχυρή σύσταση να αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός εντός του κτηρίου. 

•      Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να μην κάνουν χρήση των ανελκυστήρων. Η δε χρήση των κλιμάκων, θα πρέπει να γίνεται με ευταξία ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  

•      Οι χώροι εκπαίδευσης θα καθαρίζονται / απολυμαίνονται πέραν του συνήθους, μία φορά στις 6:00-8:00 και μία φορά στις 14:00-16:00. Οι κοινόχρηστοι χώροι του Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα τα WC, θα τυγχάνουν ιδιαίτερα συχνού καθαρισμού.

•      Τα καθίσματα των αιθουσών και των αμφιθεάτρων θα αριθμηθούν με την επικόλληση κατάλληλων σημάτων που θα φέρουν τυπωμένο αριθμό. Κάθε φοιτητής οφείλει να γνωρίζει τον αριθμό του καθίσματος και του αμφιθεάτρου ή αίθουσας ή εργαστηρίου που βρίσκεται κάθε φορά, ώστε εάν διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, να διευκολυνθεί η ιχνηλάτηση και η λήψη των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος (π.χ. απομόνωση στο σπίτι, εργαστηριακοί έλεγχοι, κ.λπ). 

•      Το φοιτητικό εστιατόριο και το κυλικείο θα λειτουργούν με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων εστίασης. Ειδικότερα: Η κατανάλωση τροφίμων εντός του εσωτερικού χώρου του φοιτητικού εστιατορίου επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Για τους δικαιούμενους σίτισης που δεν έχουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης, ή που δεν διαθέτουν βεβαίωση εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, το φαγητό παραλαμβάνεται σε πακέτο αποκλειστικά και μόνο από την είσοδο του εστιατορίου και η κατανάλωσή του μπορεί να γίνεται εκτός των σημείων ελέγχου που βρίσκονται στις εισόδους του Ιδρύματος. Παρομοίως, για τον χώρο του  κυλικείου, τα τραπεζοκαθίσματα που είναι τοποθετημένα εσωτερικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, άλλως, για όσους διαθέτουν βεβαίωση εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, τα τρόφιμα ή ροφήματα θα παραλαμβάνονται σε πακέτο αλλά η κατανάλωσή τους θα γίνεται στους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος. 

•      Στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου θα αναρτηθούν οδηγίες σχετικές με τον τρόπο προσέλευσης των φοιτητών (είσοδος, παραμονή, δράση, έξοδος, κατάλληλα πιστοποιητικά κ.λπ.), καθώς και το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος το οποίο θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

•      Εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή το κοινό θα καταλαμβάνει έως το 80% του χώρου και οι συμμετέχοντες θα πρέπει αποκλειστικά να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεωρεί ότι "πλέον των παραπάνω μέτρων, απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή επάνοδο του Ιδρύματος στη διά ζώσης διδασκαλία είναι η συνεννόηση, η συναίνεση και η αλληλεγγύη μεταξύ όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι υγειονομικοί κίνδυνοι και να διαφυλαχθούν οι συνθήκες κανονικής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας".