Τα αποτελέσματα των εκλογών για το 11μελές διοικητικό συμβούλιό της, την ελεγκτική επιτροπή και τους εκπροσώπους στη ΓΣΒΕΕ ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. 

Η Ο.Β.Σ.Θ. έχει στην δύναμή της 28  σωματεία-μέλη με 4.134 εγγεγραμμένα μέλη(φυσικά πρόσωπα). 

 Τα αποτελέσματα για το δ.σ. έχουν ως εξής:

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Β.Σ.Θ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Ποσοστό 

ΕΔΡΕΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

65,21%

7

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

25.21%

3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

8.69%

1

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Ποσοστό

ΕΔΡΕΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

67,44%

6

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

31,39%

3

 

 Εκλέγονται, κατά σειράν ψήφων, οι: 

Από τον Συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ» 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:   

1. Νικολόπουλος Αθανάσιος  

2. Βαλασίδης Ευάγγελος  

3. Καραπινίδης Ιωάννης  

4. Γεωργιάδης Γεώργιος 

5. Μπιντάκος Ιωάννης 

6. Μαλετούδης Κων/νος 

7. Κολοβός Πάυλος 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή: 

1. Καράμπελας Παναγιώτης 

2. Μεχανετζίδης Ευστάθιος 

Για Αντιπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:  

1. Νικολόπουλος Αθανάσιος 

2. Βαργιάμης Δημήτριος 

3. Βαλασίδης Ευάγγελος 

4. Μπιντάκος Ιωάννης 

5. Κουντουργιάννης Άγγελος 

6. Πάρδας Βασίλειος 

 

Από τον Συνδυασμό «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:  

1. Αραβίδης Παύλος 

2. Mουρατίδης Σάββας    

3. Τσαταλμπασίδης Κυριάκος  

Για την Ελεγκτική Επιτροπή: 

1. Εγγλέζος Θεοδόσιος  

Για Αντιπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:  

1. Αραβίδης Παύλος 

2. Mουρατίδης Σάββας    

3. Τσαταλμπασίδης Κυριάκος  

 

Από τον Συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:  

1) Βεργίδης Βέργος