Την ευθύνη των λαϊκών αγορών επιθυμούν οι περιφερειάρχες, διατηρώντας τη δυνατότητα σύστασης των σχετικών επιτροπών. Αυτό προκύπτει από επιστολή του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και του Α Αντιπροέδρου, κ.κ. Απ. Τζιτζικώστα και Γ. Πατούλη.

Με την επιστολή τους προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδη, οι περιφερειάρχες Κ. Μακεδονίας και Αττικής επανέρχονται στις εισηγήσεις τους για το θέμα των λαϊκών αγορών και ζητούν, τουλάχιστον σε Κεντρική Μακεδονία και Αττική, να ιδρυθούν νομικά πρόσωπα με αποκλειστικό σκοπό λειτουργίας την οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των λαϊκών αγορών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, όπως άλλωστε ισχύει μέχρι σήμερα μέσω των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών, υπό τον έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας.

Χαρακτηρίζουν, δε, τις ρυθμίσεις που προωθούνται από το υπουργείο "ανεφάρμοστες".

Η επιστολή του προέδρου και του Α αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ έχει ως εξής:

«Επανερχόμενοι στις εισηγήσεις μας αναφορικά με τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών της χώρας, και παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη ζητήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων να περιέλθουν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, σας γνωρίζουμε ότι οι νομοθετικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των θεμάτων του υπαιθρίου εμπορίου, των λαϊκών αγορών, κλπ., και αφορούν σε ζητήματα λειτουργίας μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ανεφάρμοστες και δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. 

Πρόταση μας παραμένει η ίδρυση ενός αυτοτελούς νομικού προσώπου από κάθε Περιφέρεια, σε κάθε όμως περίπτωση και οπωσδήποτε ενός νομικού προσώπου από την Περιφέρεια Αττικής και ενός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αποκλειστικό σκοπό λειτουργίας την οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των λαϊκών αγορών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, όπως άλλωστε ισχύει μέχρι σήμερα μέσω των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών, υπό τον έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ η πρόβλεψη της παρ.5 του άρ.28 του ν.4497/2017 αναφορικά με την αρμοδιότητα των Περιφερειών στη σύσταση ‘Επιτροπών Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας’».

Με ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, γνωστοποιεί την επιστολή και τονίζει:

"Η ευθυγράμμιση των περιφερειαρχών, με τις προτάσεις της συνομοσπονδίας, αναδεικνύει και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχει ένα και μόνο ρόλο: Την διάλυση των λαϊκών αγορών.

Κατόρθωσε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, με το νομοσχέδιο που έφτιαξε να δυσαρεστήσει όλους τους εμπλεκόμενους με τις λαϊκές αγορές. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα επιμένει, χωρίς να ακούει πρώτα από όλα τους εργαζόμενους σε αυτές.

Του το λέμε και εμείς, όπως τους το λένε και οι δύο περιφερειάρχες: Το νομοσχέδιο του είναι ανεφάρμοστο και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει.

Να το αποσύρει λοιπόν άμεσα".


Φωτογραφία αρχείου