Η ενίσχυση και η διεύρυνση της συνεργασίας του Αριστοτελείου με το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Σαράγεβο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο, τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, στην Πρυτανεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο, Καθηγητής Milan Kulic, και οι Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πολιτισμού, Τεχνών και Αθλητισμού, Καθηγήτρια Sandra Ivanovic, Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Jelena Krunic, και Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγητής Marko Gutalj.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι δυνατότητες και οι προοπτικές για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της συνεργασίας που έχει συνάψει το Αριστοτέλειο με το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Σαράγεβο, η κινητικότητα των μελών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, καθώς και η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

«Υποστηρίζουμε ένθερμα όλες τις δράσεις εξωστρέφειας που περιλαμβάνουν τη συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και προσφέρουν επιπλέον ευκαιρίες και προοπτικές στα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας. Το Αριστοτέλειο, ως πολυθεματικό Πανεπιστήμιο και ως το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες για συνεργασία σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, καθώς και δυνατότητες για διεπιστημονικές και διατμηματικές συνεργασίες, που διευρύνουν τους ακαδημαϊκούς του ορίζοντες», επισήμανε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο, Καθηγητής Milan Kulic, παρουσίασε τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, μέσω των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες, και υπογράμμισε τη σημασία που έχει για το Πανεπιστήμιο η διεύρυνση της συνεργασίας του με το Αριστοτέλειο και η ανάπτυξη ισχυρών εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών δεσμών μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Μετά τη συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο, ακολούθησε συνάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ με Κοσμήτορες του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο. Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά του ΑΠΘ, ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, Καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Κυριάκος Υάκινθος, και η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγήτρια Μαρία-Ελένη Κοσμίδου. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο, συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, Καθηγητής Vlado Topalovic, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Draga Mastilovic, και ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Milija Krajisnik.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι δυνατότητες για την ανάπτυξη επιμέρους συνεργασιών, ειδικά στον τομέα της έρευνας, μεταξύ των Σχολών των δύο Πανεπιστημίων.