Συνολικά 284 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού κατέγραψαν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) σε 197.529 ελέγχους που διενήργησαν την Παρασκευή 27 Αυγούστου. 

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 115.750 € . Η Ελληνική Αστυνομία διενήργησε 108.915 ελέγχους.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν σε μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων και μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου.

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 € και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμπολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 € . 

Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε δυο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 € . 

Επίσης, αστυνομικοί επέβαλαν πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής. 

Πρόστιμο ύψους 5.000 € επέβαλε η αστυνοομία σε διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης για υπεράριθμους παριστάμενους, χρήση μουσικής και εξυπηρέτηση όρθιων πελατών. 

Επίσης επιβλήθηκαν πέντε πρόστιμα των 300 ευρώ το καθένα, από την αστυνομία, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες. 

Πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών επιβλήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών. 

Τέλος αστυνομικοί συνέλαβαν πολίτη και του επέβαλαν πρόστιμο 300 ευρώ σε πολίτη καθώς εισήλθε σε υποκατάστημα τραπέζης χωρίς μάσκα, δηλώνοντας αρνητής της νόσου.

Παρόμοια πρόστιμα επέβαλε η αστυνομία και στην υπόλοιπη χώρα.

Σε όλη την επικράτεια η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ογδόντα εννέα αντικείμενα, καταγράφηκε μια παράβαση και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 € . Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε εξακόσια ενενήντα πέντε φυσικά πρόσωπα . 

Έλεγχοι έγιναν και σε μονάδες υγείας και Φροντίδας Ηλικιωμένων  σε Πάτρα και Αττική όπου σε σύνολο 174 εργαζομένων οι 142 διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (135 εμβολιασμένοι και 7 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό 81,61%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του σύνολου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της δομής. Είκοσι τέσσερις εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή και οκτώ ήταν σε νόμιμη άδεια. Δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερεις συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες.

Το Λιμενικό διενήργησε ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα ελέγχους σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν συνολικά πέντε παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.100 € .

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο