Τη σύμβαση για την υλοποίηση ενός έργου με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, που αφορά τον ευαίσθητο τομέα της σχολικής στέγης, υπέγραψε σήμερα (8/6) το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων. 

Πρόκειται για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κλεάνθους, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας “υποστήριξη της μετά-βασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς” - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας  2014-2020) και από κονδύλια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ η συμβατική δαπάνη του διαμορφώθηκε στο ύψος των περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ. 

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι παρεμβάσεις που έχουν προ-γραμματιστεί θα εκτελεστούν χωρίς να απαιτηθεί η μετεγκατάσταση των συστεγαζόμενων σχολείων. 

Το σχολικό συγκρότημα της οδού Κλεάνθους, όπου θα εκτελεστούν τα έργα, αποτελείται από τέσσερα κτίρια διδακτηρίων και ένα κλειστό γυμναστήριο και αναπτύσσεται σε μια έκταση περίπου 13 στρεμμάτων.

Οι επεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί αφορούν τη βέλτιστη ενεργειακή θωράκιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομη-χανολογικών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση του αύλειου χώρου, με σκοπό τη δημιουργία ενός πρότυπου, πιλοτικού εκπαιδευτικού συγκροτή-ματος τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας όσο και σε επίπεδο παρα-γωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προγραμματίζονται:

  • - Θερμομόνωση όλων των εξωτερικών δομικών στοιχείων του κελύφους των κτιρίων 
  • - Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με νέα κουφώματα θερμοδιακο-πής
  • - Τοποθέτηση σταθερών σκιάστρων σε επιλεγμένες όψεις κτιρίων.
  • - Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης σε όλα τα κτίρια με γεωθερμι-κές αντλίες θερμότητας 
  • - Αλλαγή του συστήματος διανομής θερμότητας σε όλα τα κτίρια
  • - Εγκατάσταση νέου τύπου φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης σε ό-λους τους χώρους και συστήματος ελέγχου φωτισμού με βάση τις στάθμες φυσικού φωτισμού και την παρουσία ατόμων 
  • - Eγκατάσταση νέου τύπου φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης στον περιβάλλοντα χώρο 
  • - Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • - Βιοκλιματικές επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (εκτεταμένες ζώνες πρασίνου, περιοχές με διαπερατά δάπεδα, βιοκλιματικά σκίαστρα, προ-στατευμένοι χώροι ανάπαυσης και αναψυχής, προστατευτικά μεταλλικά στοιχεία από βορινούς ανέμους κλπ.).  
  • - Εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας.