Μέχρι και σήμερα θα μπορούν να παραλαμβάνουν με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους, δύο self tests από τα φαρμακεία οι έξης κατηγορίες πολιτών, όπως υπενθυμίζει το υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωση του. 

Πρόκειται για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, καθώς και όσους είναι από 18 έως 30 ετών, χωρίς υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην πλατφόρμα, εφόσον δεν εργάζονται ή δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφασή τους, οι φαρμακοποιοί διαθέτουν τα self test μόνον κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας τους κι όχι κατά τις εφημερίες ή διανυκτερεύσεις.