Διευρύνεται ο κύκλος εκδίκασης των υποθέσεων για τα δικαστήρια σε πανελλαδική έκταση, με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που ισχύει από σήμερα.

Έτσι, από Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021, στις υποθέσεις που ήδη εκδικάζονται, η ΚΥΑ προσθέτει:

α) Την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων νομής, με εξέταση μαρτύρων και 

β) την διεύρυνση εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων και συγκεκριμένα θα εκδικάζονται πλημμελήματα και κακουργήματα με χρόνο παραγραφής έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Τέλος, με την εν λόγω ΚΥΑ αίρεται η αναστολή προθεσμιών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.