Υπογράφηκε σήμερα Μ. Δευτέρα 26/4/2021 ανάμεσα στην Ανιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε κ. Άνθιμο Αμανατίδη, προγραμματική σύμβαση ύψους 3.000.000 ευρώ για τον καθαρισμό αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων και δικτύου ομβρίων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης.

Η Μητροπολιτικής Ενότητα Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμβάλει στη προστασία της ασφάλειας ζωής και περιουσίας των κατοίκων από πλημμυρικά φαινόμενα διαθέτει την χρηματοδότηση, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στα ακόλουθα:

  • Συντήρηση και λειτουργία Αντλιοστασίων Ομβρίων Υδάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Διαρκή έλεγχο όλων των φρεατίων υδροσυλλογής και εσωτερικός καθαρισμός.
  • Προληπτικό έλεγχο και καθαρισμό των αγωγών ομβρίων.
  • Την Αποκατάσταση βλαβών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου
  • Την επισκευή, ανακατασκευή και επέκταση τμημάτων του δικτύου ομβρίων υδάτων κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας των συμβαλλόμενων
  • Την άμεση αποκατάσταση μικροζημιών σε κάθε είδους τεχνικά έργα εξαιτίας πλημμύρας
  • Την διάθεση συνεργείου άμεσης επέμβασης
  • Την ενημέρωση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) με τα εκτελούμενα έργα

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της.