Βροχή παραπόνων δέχτηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας μετά την ολοκλήρωση (την Παρασκευή 29/1/21) της διαδικασίας καταχώρησης των αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ η διαδικασία, "για μια ακόμα φορά, εμφάνισε πολλές καθυστερήσεις και πολλά προβλήματα, όπως αδυναμία διασταύρωσης στοιχείων με την ΑΑΔΕ, προβλήματα στη φόρτωση στοιχείων των ΠΕΑ από το buildingcert, εξαφάνιση στοιχείων που καταχωρήθηκαν, χρονοκαθυστέρηση από ένα βήμα στο επόμενο, πλήρη λειτουργική πτώση του συστήματος, με τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία πολλών πολιτών και μηχανικών να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους με αξιοπρέπεια, χωρίς ένταση και πίεση". 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θυμίζει την πάγια θέση του, ότι η επιλογή των επιχορηγούμενων προτάσεων με βάση μόνο την χρονική σειρά προτεραιότητας είναι δομικώς πλήρως λανθασμένη. Μάλιστα, προτείνει τα εξής:

Για τον τρέχοντα κύκλο αιτήσεων :

  • Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες των οποίων τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί να ολοκληρώσουν την αίτηση τους
  • Να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια του οδηγού υλοποίησης να ενταχθούν σε λίστα επιλαχόντων
  • Να επιχορηγηθούν όλες οι επιλαχούσες προτάσεις μέσω των κονδυλίων του ταμείου ανάκαμψης, με τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις του οδηγού του προγράμματος 

Λαμβάνοντας υπόψη και την δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας λόγω της πολύμηνης πανδημίας του Covid-19, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκφράζει τη βεβαιότητα "ότι η εμπροσθοβαρής διάθεση των κονδυλίων του ταμείου ανάκαμψης προς το Εξοικονομώ – Αυτονομώ, θα λειτουργήσει θετικά και θεραπευτικά στην πληγωμένη Οικονομία μας καθόσον χρειάζεται άμεσα ρευστότητα". 

Για τον επόμενο κύκλο αιτήσεων οι μηχανικοί προτείνουν:

  • Να καταργηθεί η χρονική σειρά προτεραιότητας για την έγκριση των επιχορηγούμενων προτάσεων 
  • Να ενσωματωθούν κριτήρια μοριοδότησης τα οποία να δίνουν προτεραιότητα στην αναβάθμιση των παλαιότερων και πιο ενεργοβόρων κτιρίων καθώς και εισοδηματικά κριτήρια
  • Να προβλεφθεί διαδικασία για πολυήμερη καταχώρηση αιτήσεων με άνεση χρόνου για όλους τους πολίτες, τους  μηχανικούς και τους συμβούλους έργων 
  • Να συσταθεί μόνιμη κοινή ομάδα εργασίας ΥΠΕΝ/ΤΕΕ για την συνεχή βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, πιστεύει ότι η υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων θα ενισχύσει την αξιοπιστία του Προγράμματος και θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του, που αφορούν αφενός στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην βελτίωση της ποιότητας  ζωής των πολιτών, αφετέρου στην αναθέρμανση και ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.