Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας και στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης γίνονται σήμερα έργα, με την προϋπόθεση να το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά:

 Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης του τεχνικού στο 89ο χιλιόμετρο στη 2η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Ορίων Ν. Καβάλας (Δερβένι – Βασιλούδι – Γερακαρού- Απολλωνία- Ασπροβάλτα – Όρια Ν. Καβάλας), θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από το Σάββατο 9 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης του τεχνικού στο 89ο χιλιόμετρο επί της 2ης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ορίων Νομού Καβάλας  (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη) λόγω υποχώρησης τσιμεντένιου τμήματος μετά από έντονη βροχόπτωση στις 04/01/2021.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται κατά περίπτωση, όπως ορίζει η Απόφαση έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών (υπ’ αριθμ. 6201 / 11-12-2020 (αρ. πρωτ. 2599/2/1632-ροστ/11-12-2020 - ΑΔΑ: ΨΞ8Β46ΜΤΛΒ-32Φ) Απόφαση Τροχαίας Θεσσαλονίκης).

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 9 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, με ώρα έναρξης στις 7.00 το πρωί.

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και εργασίες καθαρισμού φρεατίων επί της διαχωριστικής νησίδας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στην αριστερή λωρίδα, στην κατεύθυνση προς δυτικά, από το ύψος του κόμβου Κ12 (Χ.Θ. περίπου 22+000) έως τον κόμβο Κ10 (Χ.Θ. περίπου 16+000). Ο αποκλεισμός θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και όχι ταυτόχρονα σε όλο το μήκος της οδού.

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από τη Δευτέρα 11/01/2021 έως και την Τετάρτη 13/01/2021, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η ώρα έναρξης των εργασιών για τις παραπάνω ημέρες θα είναι στις 9:30 π.μ.