Ένα μεγάλο και απαραίτητο έργο υποδομής με σημαντική περιβαλλοντική διάσταση  και κοινωνικό όφελος για τους κατοίκους του Δήμου Λαγκαδά,  το οποίο θα αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα στη διαχείριση των αστικών λυμάτων,  αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. 

Με την ένταξη  της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής Αστικών Λυμάτων των Οικισμών «Λαγυνά», «Καβαλλάρι» και «Άσσηρος» του Δήμου Λαγκαδά & Έργων Αύξησης Δυναμικότητας ΕΕΛ Λαγκαδά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,  γίνεται, ουσιαστικά, το πρώτο βήμα για την ωρίμανση προς δημοπράτηση των μελετών και  των έργων κατασκευής των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών της Ασσήρου, των Λαγυνών και του Καβαλλαρίου καθώς και των αγωγών μεταφοράς και των αντλιοστασίων μεταφοράς.  Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Λαγκαδά για τη βελτίωση της λειτουργίας της και την αύξηση της δυναμικότητάς της και την επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών αυτών.

Μέχρι σήμερα οι παραπάνω οικισμοί διαθέτουν  δίκτυα ομβρίων. Με την ωρίμανση των μελετών και των  συνθηκών για την υλοποίηση των έργων για το αποχετευτικό δίκτυο, μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων,  θα εξυπηρετηθούν, στο προσεχές μέλλον, οι ανάγκες περισσοτέρων από 10.000 δημοτών, δηλαδή σχεδόν το 1/3 το πληθυσμού του Δήμου Λαγκαδά. 

Μετά τις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά και το προσωπικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση του παραπάνω έργου του Δημάρχου, Ιωάννη Ταχματζίδη, η δημιουργία και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους περισσότερους οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά  αποτελεί μέρος του σχεδίου της διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων το οποίο αποσκοπεί τόσο στην προστασία του Περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των δημοτών. Από πλευράς δήμου καταβάλλονται, τέλος προσπάθειες για την ένταξη, σε ανάλογες πράξεις και των παραλίμνιων οικισμών του Δήμου Λαγκαδά.

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο