Παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανανέωση των υπαρχουσών καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων για το νέο έτος στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα (εκτός συνοικίας 40 Εκκλησιών) καθώς και στη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης προτρέπει τους κατοίκους των Α’ και Γ’ Κοινοτήτων οι οποίοι θέλουν να ανανεώσουν τις κάρτες στάθμευσης μονίμου κατοίκου για το έτος 2021 να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.thesi.gr. 

Μετά την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω e-mail και μηνύματος SMS στο κινητό τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι δεν θα εκδίδεται νέα κάρτα, αλλά θα εξακολουθήσει να είναι σε ισχύ η ίδια κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου (αυτοκόλλητο).

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα προσέλευσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, μόνον κατόπιν ραντεβού: 

Για την Α΄ Δημοτική Κοινότητα,  Δημαρχιακό Μέγαρο, Βασ. Γεωργίου Α’1, 2313 317.292 και 2313 317.966, thesikarta_a@thessaloniki.gr

Για τη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, Θεοφίλου 25, Άνω Πόλη, 2313 318.271 και 2313 318.269, thesikarta_c@thessaloniki.gr.