Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης απευθύνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τη συμμετοχή της παράταξης Ελληνική Αυγή στις συνεδριάσεις και τις λειτουργίες του.

Με ψήφισμά του χαιρετίζει την καταδικαστική απόφαση κατά της "Χρυσής Αυγής" και ζητά να του γνωστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη σύνδεση του κόμματος με την παράταξη "Ελληνική Αυγή", που κατέχει έδρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

"Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας χαιρετίζει την καταδικαστική απόφαση της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Η απόφαση αυτή εκφράζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών και αποτελεί απόδειξη της ορθής λειτουργίας της Δικαιοσύνης και του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Η καταδίκη της “Χρυσής Αυγής” είναι μια ιστορική απόφαση η οποία δεν αποτελεί μόνο δικαίωση για τα θύματα της αλλά δικαίωση για την ίδια τη δημοκρατία. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα απευθυνθεί άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δικαστική απόφαση για την περιφερειακή παράταξη “Ελληνική Αυγή” και τα εκλεγμένα μέλη της, που κατά δήλωσή τους, συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή και η συμμετοχή τους προσβάλει τη δημοκρατική λειτουργία του οργάνου.

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε δια περιφοράς από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα 9 Οκτωβρίου 2020".