Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, κατά μήκος της περιφερειακής στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, στην κατεύθυνση προς δυτικά.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται για εργασίες καθαρισμού, κοπής πρασίνου και τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από τις 9.30 π.μ.