Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γίνονται εργασίες καθαρισμού και κοπής πρασίνου κατά μήκος της Περιφερειακής Oδού Θεσσαλονίκης, στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, στην κατεύθυνση προς ανατολικά, από τον Κόμβο Κ8 (Κατσιμίδη) και μέχρι τον Κόμβο Κ13 (Νοσοκομείο Άγιος Παύλος). Για την κοπή πρασίνου θα απαιτηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας.

Οι εργασίες έχουν αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα μέχρι τις 14:00.