Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα περιοχές στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχουν προγραμματιστεί οι εξής διακοπές ρεύματος:

-  Από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 9 το πρωί: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ - - ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ.

- Από τις 8.30 π.μ.έως και τις 14.00: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - - - [ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ - - ΒΛΙΑΛΗ - - ΤΣΕΚΟΥΡΗ - - ΚΟΝΣΕΒΟΠΟΙΕΙΟ ΛΕΜΟΝΗ - - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΥΚΙΩΤΗ - - ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ - - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

- Από τις 14.00 έως τις 14.30: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ - - ΟΡΜΥΛΙΑΣ - - ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ.