Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν σήμερα καταναλωτές σε περιοχή της Καλαμαριάς.

Από τις 08:00 έως τις 14:00 πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στην οδό Καραμανλή 18 του Δήμου Καλαμαριάς.

Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και στις οδούς Αλαμάνας, Ζορμπά, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Τσιγγιρίδου, Χαλδιάς καθώς επίσης και στις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Καλαμαριάς.