Χωρίς νερό έχουν μείνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, στη διασταύρωση με την οδό Μάρκου Μπότσαρη.
Πρόκειται για προγραμματισμένη διακοπή η οποία, όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 18:00 ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως με Μάρκου Μπότσαρη του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Λόγω των εργασιών παρουσιάζονται προβλήματα υδροδότησης στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις οδούς Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Κωνσταντινουπόλεως, Μάρκου Μπότσαρη, Αναλήψεως, 25ης Μαρτίου, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.