Η πρώτη εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα γιορτάστηκε το 1893, επτά χρόνια μετά τα γεγονότα του Σικάγου, που θεωρούνται η αρχή των εργατικών εορτασμών τη συγκεκριμένη ημέρα.

Καθώς η Πρωτομαγιά εκείνο το χρόνο έπεφτε Σάββατο, μέρα εργάσιμη για την εποχή, οι οργανωτές της κινητοποίησης, με πρωτοπόρο τον Σταύρο Καλλέργη, επικεφαλής του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου και εκδότη της εφημερίδας "Σοσιαλιστής", αποφάσισαν η Πρωτομαγιά να εορτασθεί την επομένη, Κυριακή 2 Μαΐου, για να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου. Έτσι κι έγινε και, στο Παναθηναϊκό Στάδιο το γνωστό Καλλιμάρμαρο, συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με τον "Σοσιαλιστή" 2.000 άτομα (εφημερίδες αντίθετων φρονημάτων, όπως η "Εφημερίς", κατέβαζαν τον αριθμό στους 200, γράφοντας ότι «οι πλείστοι εξ αυτών ήσαν εργάται, ευπρεπώς κατά το πλείστον ενδεδυμένοι, με ερυθράς κονκάρδας επί της κομβιοδόχης, και πολύ ήσυχοι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι πρώτοι σοσιαλισταί εν Ελλάδι, και συνήλθον χθες εις το πρώτον αυτών εν Αθήναις συλλαλητήριον»).

Στη συγκέντρωση εκδόθηκε και εγκρίθηκε το εξής ψήφισμα:

«Συνελθόντες σήμερον την 2 Μαΐου, ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 μ.μ. εν τω Αρχαίω Σταδίω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου» και υπό μισθόν πάσχοντες εψηφίσαμεν:
Α) Την Κυριακήν να κλείωσι τα καταστήματα, καθ' όλην την ημέραν, και οι πολίται ν' αναπαύωνται.
Β) Οι εργάται να εργάζωνται 8 ώρας την ημέραν.
Γ) Ν' απονέμηται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανικάνους προς διατήρησιν εαυτών και της οικογενείας των.
Δ) Το συμβούλιον του «Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου» να επιδώση το ψήφισμα εις την Βουλήν.»

Το ψήφισμα ανέλαβε να το καταθέσει στη Βουλή ο Καλλέργης. Για να φθάσει, πάντως, στο Κοινοβούλιο, έκανε... αρκετό καιρό. Ο Καλλέργης το παρέδωσε την 1 Δεκεμβρίου 1893, στον πρόεδρο του σώματος Βασίλειο Βουδούρη, όμως εκείνος καθυστερούσε την ανάγνωσή του. Έτσι, ο Καλλέργης, που παρακολουθούσε από τα θεωρία, σηκώθηκε όρθιος κι άρχισε να φωνάζει, διαμαρτυρόμενος. Ο πρόεδρος κάλεσε τη φρουρά, τα μέλη της οποίας τον χτύπησαν με τα κοντάκια των όπλων τους και τον συνέλαβαν. 

Στις 9 Δεκεμβρίου 1893 ο Καλλέργης δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ημερών (την εξέτισε) κι έτσι ολοκληρώθηκε ο... πρώτος εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα.