Τη σταδιακή άρση των μέτρων που ανακοίκνωσε, πριν λίγο, η κυβέρνηση, μπορείτε να δείτε βήμα - βήμα στους επόμενους 21 πίνακες:

sx02
sx03
sx04
sx05
sx06
sx07
sx08
sx09
sx10
sx11
sx12
sx13
sx14
sx15
sx16
sx17
sx18
sx19
sx20
sx21
sx22