Σε συνέχεια της δράσης ενημέρωσης για την προφύλαξη από τη μετάδοση του COVID-19, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής μέσω του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, συνεχίζει τις περιοδικές ενημερώσεις των ωφελουμένων στις υπάρχουσες δομές.


Ειδικότερα τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και στις ώρες 9:00 – 11:00 θα πραγματοποιηθεί από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Επισκέπτρια Υγείας, ενημέρωση των δεκατεσσάρων (14) ατόμων που βρίσκονται στην προσωρινή δομή φιλοξενίας εντός της Δ.Ε.Θ.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ομάδες ανά επτά (7) άτομα, προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.