Στα μέσα του Μαϊου μειώνονται τα κρούσματα στην Ευρώπη. Αυτό υποστηρίζει η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου Νανοτεχνολογίας , Nanotexnology 2020, τα μέλη της οποίας παρακλουθούν στενά την κατάσταση με τον COVID-19 στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.


Με βάση μελέτες , εκτιμήσεις της κατάστασης που αφορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα παγκοσμίως, τα στοιχεία και τις αναφορές των δεδομένων, παρουσιάζονται όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι προβλέψεις μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι πίνακες που επισυνάπτονται παρακάτω ενημερώνονται καθημερινά και έχουν δημιουργηθεί με βάση την καμπύλη S και το μοντέλο Gaussian.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων παρουσιάζει σημάδια μείωσης στην Ευρώπη,ενώ στα μέσα του ίδιου μήνα ο αριθμός νέων κρουσμάτων θα είναι πολύ μικρός. Η παρατήρηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση των συνολικών περιπτώσεων για κάθε χώρα με τα πρότυπα καμπύλης S και Gauss. Στα σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσαρμογής των καμπυλών S (συμπαγείς γραμμές) ,ενώ στα ένθετα είναι τα αντίστοιχα παράγωγα, τα οποία περιγράφουν την εξέλιξη των συνολικών περιπτώσεων και των περιπτώσεων ανά ημέρα, αντίστοιχα.Η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου NANOTEXNOLOGY 2020 και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθούν καθημερινά τις παγκόσμιες εξελίξεις αναφορικά με τον COVID-19.