Το Κέντρο δια Βίου Μάθησης της Χ.Α.Ν.Θ. αποτελεί το νέο δυναμικό φορέα των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της Χ.Α.Ν.Θ.Είναι εξειδικευμένο στην Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων και πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με αριθμό Μητρώου 2101758.


Σύμφωνα με το Δ.Τ. στις 27/3/2020 των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσιεύθηκε η πρόσκληση προγράμματος τηλεκατάρτισης


για ορισμένους κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών, στο πλαίσιο στήριξης των κλάδων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι κλάδοι στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα είναι οι εξής:
•        Δικηγόροι
•        Γιατροί συμπεριλαμβανομένων των Οδοντιάτρων, Ψυχιάτρων και λοιπού Ιατρικού Προσωπικού
•        Μηχανικοί/Αρχιτέκτονες
•        Οικονομολόγοι/Λογιστές
•        Εκπαιδευτικοί
•        Ερευνητές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και διεξάγεται με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 600€ ανά εκπαιδευόμενο.

Η Χ.Α.Ν.Θ., σε συνεργασία με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης του οργανισμού E-demetra, διαθέτει την εκπαιδευτική δομή (ΚΕΔΙΒΙΜ) και την τεχνογνωσία, ώστε να αποτελέσει τον δικό σας πάροχο τηλεκατάρτισης (αύξων αριθμός μητρώου 344).

Προκειμένου λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή - μέχρι 16 Απριλίου 2020 -
ακολουθήστε τον σύνδεσμο:


προκειμένου να αναλάβει η Χ.Α.Ν.Θ. τη διαδικασία εγγραφής και ένταξής σας στο πρόγραμμα που θα επιλέξετε για λογαριασμό σας.

 Με τη συμμετοχή σας λοιπόν, παράλληλα με την επιμόρφωσή σας, στηρίζετε έμπρακτα και ενισχύετε  τη Χ.Α.Ν.Θ., αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή! 

Αναβαθμίστε τώρα ΔΩΡΕΑΝ τις γνώσεις σας στις νέες τεχνολογίες!

Μένουμε σπίτι, Επιμορφωνόμαστε και παράλληλα συμβάλουμε θετικά!!!