Αυστηρά ακολουθεί τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και τις Υγειονομικές Αρχές με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού, η ΟΛΘ Α.Ε.


Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρία, μέτρα λαμβάνονται τόσο για την προστασία των εργαζομένων στην εταιρεία, όσο και για την προστασία των συναλλασσόμενων και των εξωτερικών συνεργατών της.

Παράλληλα,σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης του Λιμένα, ζωτική παράμετρο στην παρούσα συγκυρία.


blogger Tags: ,