Να εξυπηρετούν μόνο έκτακτα περιστατικά στα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήριά τους και να περιοριστούν οι επισκέψεις στις απολύτως αναγκαίες κατόπιν ραντεβού συνιστά στα μέλη του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

«Ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις συστάσεις του ΠΙΣ, έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στον περιορισμό της διάδοσης του COVID19 προσαρμόζοντας τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων μας εξυπηρετώντας μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να περιοριστούν οι επισκέψεις στις απολύτως αναγκαίες, να τηρούμε ραντεβού ώστε να μην παραμένουν οι προσερχόμενοι στην αίθουσα αναμονής σε επαφή με άλλους, να συστήνουμε επιτακτικά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, να παίρνουμε σχολαστικά μέτρα αυτοπροστασίας μας και να αερίζουμε και να απολυμαίνουμε τους χώρους των ιατρείων μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΘ.

Επίσης, ο ΙΣΘ συνιστά όσοι ασθενείς αναφέρουν ήπια συμπτώματα πιθανής λοίμωξης να παραμένουν επίσης στα σπίτια τους και οι γιατροί να βρίσκονται σε στενή και διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, ώστε να συστήσουν επίσκεψη σε νοσοκομείο μόνο σε περίπτωση επιδείνωσης.

Σε ό,τι αφορά τα χειρουργικά περιστατικά, ο ΙΣΘ αναφέρει ότι θα πρέπει να αναβληθούν εκείνα, των οποίων η αναβολή δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των ασθενών. Το ίδιο ισχύει για προληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους, οι οποίοι πρέπει να αναβάλλονται, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαχείριση των μικρών παιδιών καθώς πολύ συχνά μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς.


blogger Tags: ,