Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ανακατασκευής του θρυλικού γηπέδου της Τούμπας έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης, που υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέλαβε το μεσημέρι τον ογκώδη φάκελο με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το νέο γήπεδο και έχει ήδη πρωτοκολληθεί.

Μετά την εξέτασή του από το Τμήμα, που, όπως πληροφορείται η Voria.gr, δεν αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο διάστημα, ο φάκελος θα προωθηθεί προς έλεγχο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του υπουργείου.

Στη συνέχεια, σειρά παίρνει η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το έργο, η οποία ακολούθως θα τεθεί σε διαβούλευση από τους εμπλεκόμενους φορείς, μία διαδικασία που μπορεί -εφόσον δεν υπάρξει συναίνεση- να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα. Οι φορείς αυτοί θα έχουν κατ' ελάχιστον 60 ημέρες για να γνωμοδοτήσουν επί της ΣΜΠΕ είτε θετικά είτε αρνητικά.

Εάν η ΣΜΠΕ πάρει «πράσινο φως», οδηγείται με εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Μητροπολιτικών Θεμάτων, το οποίο, όμως, από το 2015 που έχει αναλάβει την ευθύνη για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού κάθε είδους, έχει συνεδριάσει μόλις μία φορά για ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο του 2018.

Εφόσον και το Συμβούλιο γνωμοδοτήσει θετικά, τότε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει τη σχετική Απόφαση. Αμέσως μετά έρχεται ο έλεγχος του ΕΧΣ από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εφόσον δεν υπάρξει νομικό κώλυμα, το τελικό σχέδιο αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για έγκριση.
Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ο ΠΑΟΚ, πλέον, θα μπορεί να εκδόσει την πολυπόθητη οικοδομική άδεια για να χτίσει τη «Νέα Τούμπα» κι έπειτα να αναθέσει την εργολαβία για την ανέγερσή της, αλλά και να προχωρήσει σε προγραμματικές συμβάσεις με τον δήμο Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου του γηπέδου, της λεγόμενης «Αλάνας της Τούμπας».