Ημερίδα δικτύωσης φορέων καινοτομίας και επιχειρήσεων, συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, σήμερα, Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, στις 18.00, στις νέες εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα εκδηλώσεων, Φιλικής Εταιρείας 12 και Τσιμισκή).

Σκοπός της δικτύωσης αποτελεί η παρουσίαση των ερευνητικών κέντρων της περιοχής και των υπηρεσιών που δύνανται να παράσχουν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η απάντηση ερωτήσεων από εκπροσώπους των ερευνητικών κέντρων και η συζήτηση ιδεών και αναγκών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας».

Στόχος της πρόσκλησης αποτελεί η «ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας». Σύμφωνα με την προκήρυξη, το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι οι εξής: Αγροδιατροφή - δομικά υλικά - κλωστοϋφαντουργία – ένδυση – τουρισμός - τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών - τεχνολογίες ενέργειας -τεχνολογίες περιβάλλοντος - τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι «ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας, που  αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας» προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι  άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.