Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εργασίες πραγματοποιούνται στην Επαρχιακή Οδό 5 «Λαχανοκήπου-Σίνδου-Χαλάστρας-Κυμίνων-Ν.Μαλγάρων-Ορίων Νομού» έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου. Στηρίζονται τα πρανή στο 20ό χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού 5, για μήκος 50 μέτρων παραπλεύρως του αρδευτικού καναλιού του ΤΟΕΒ. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με ώρα έναρξης στις 7.30 π.μ. και λήξης στις 19.00.

Εργασίες και στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020. Κόβεται η βλάστηση (δένδρα και κλαδιά) και πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες επί του ερείσματος στο οδικό τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας έως και τη διασταύρωση προς τον οικισμό Βαθύλακκο, με κατεύθυνση προς Πρόχωμα και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 7.00 π.μ.

Εργασίες συντήρησης και στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020. Γίνεται αντικατάσταση  στηθαίων ασφαλείας επί της δεξιάς οριογραμμής της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας (και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας) στο ύψος της γέφυρας Απολλωνίας, στη χιλιομετρική θέση 50, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας για την εκτέλεση των εργασιών. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί με ώρα έναρξης στις 8.00 π.μ.

Εργασίες και στην Ενωτική Οδό Σίνδου έως και σήμερα Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020. Συντηρείται το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στην Ενωτική Οδό Σίνδου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, από τις 7.30 π.μ. έως τις 18.00.