Στα άκρα είναι αποφασισμένος να φτάσει ο ΠΑΟΚ μετά την εισήγηση υποβιβασμού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έχει αποφασίσει να προσφύγει στα διαιτητικά δικαστήρια για μη νόμιμη σύνθεση της ΕΕΑ καθώς θεωρεί πως στις αλλαγές που έγιναν στα μέλη της επιτροπής δεν τηρήθηκε η νομιμότητα και οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στον ΠΑΟΚ χρεώνουν μάλιστα την αλλαγή προσώπων στον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη που επέλεξε να μην τηρήσει διαφανείς διαδικασίες για την αλλαγή της σύνθεσης αλλά ούτε και να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Επί του θέματος μάλιστα υπήρξε και σχετική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρει
«Ο «Νόμος Βασιλειάδη» (4603/19) ορίζει στις διατάξεις του περί της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 4 (παρ.2) ότι «τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής».
Ο κ. Αυγενάκης, προκειμένου να αποφύγει τη βάσανο της δημόσιας συζήτησης επί των επιλογών του και προκειμένου να έχει απόλυτο έλεγχο και χωρίς πιθανότητα εκπλήξεων, επέλεξε να μην εφαρμόσει το ισχύον νομικό πλαίσιο που διασφάλιζε τη διαφάνεια και δεν έθεσε την αλλαγή της σύνθεσής της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Έτσι, ο κ. Αυγενάκης δολίως παραπλάνησε τη Βουλή δηλώνοντας ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τη θητεία της, ενώ αμέσως μετά προχώρησε σε αντικαταστάσεις των μελών της».