Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα καταναλωτές στον δήμο Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Συγκεκριμένα, διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 έως τις 14:30  εκατέρωθεν της οδού Δορυλαίου από την οδό Ναυπλίου μέχρι την Οδό Βιζυης.

Χωρίς ρεύμα και στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Από τις 8:00 έως τις 11:00 διακοπή θα σημειωθεί στην περιοχή μεταξύ των δρόμων Βερατίου, Μηνιάτη, Μαργαροπούλου, Φαρμάκη. Μπαλόγλου, Μιχαλά, Αγ. Πάντων, Στ. Θεοδοσίου, Μανικα, Χ. Γεωργίου.

Διακοπή ρεύματος από τις 11:00 έως τις 13:30 και στην περιοχή μεταξύ των δρόμων Μιχαλά, Μανικα, Σκαλτσά, Μπουγσου, Μπαρκοπούλου, Λ. Καλλιθέας, Σωκράτους, Αμπελώνων, Δημοσθένους, Ελευθερίας, Ζαρίφη, Ραπτη. Ειδομένης και Βενιζέλου.