Μόλις το 40% των κατόχων κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου στην πρώτη και στην τρίτη κοινότητα του δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησε στην ανανέωση των καρτών, παρότι σήμερα έληγε η σχετική προθεσμία που είχε δώσει η διοίκηση του δήμου. 


Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους δημότες θέλουν είτε να εκδώσουν είτε να ανανεώσουν τις κάρτες στάθμευσης, ο δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε νέα άτυπη παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, έως και το τέλος της εβδομάδας. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργο Αβαρλή, μόλις το 40% των κατόχων κάρτας κατοίκου προχώρησε στην ανανέωση της, μέχρι σήμερα. 

Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτηση ανανέωσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα για την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου www.thesi.gr, είτε μπορούν να επισκεφθούν το δημαρχείο και τρίτη δημοτική κοινότητα, έχοντας μαζί τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε απλές φωτοτυπίες.

Σε περίπτωση ανανέωσης, εξακολουθεί να ισχύει η ίδια κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου  και δεν απαιτείται να επισκεφθεί ο πολίτης την υπηρεσία για παραλαβή κάρτας.