Δράση  εμβολιασμού παιδιών  ηλικίας μεταξύ 0 έως 18 ετών  στο ΚΑΠΗ Αγίου Νεκταρίου Δενδροποτάμου

Ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης σε συνεργασία με τους Ιατρούς του Κόσμου την Τετάρτη στις 15/01/2020 θα πραγματοποιήσει μαζικό εμβολιασμό παιδιών ΡΟΜΑ ηλικίας μεταξύ 0 έως 18 ετών  στο πολύκεντρο Αγίου Νεκταρίου από τις 10:30πμ έως τις 14:30μμ. 

Ώρα προσέλευσης
10:30 με 12:30 για τα παιδιά που δε φοιτούν στο σχολείο
12:30 με 14:30 για τα παιδιά σχολικής ηλικίας
Διάρκεια εμβολιασμού

Από 10:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. και μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάση της ώρας προσέλευσης
Ομάδα στόχος

Παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών(πευμονιόκοκκος και εξαδύναμο) καθώς και,
Παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω για το εμβόλιο της ανεμευλογιάς
Απαραίτητα έγγραφα

Το βιβλιάριο εμβολιασμού εάν υπάρχει (βλέπε παράδειγμα) ήοποιαδήποτε άλλη βεβαίωση ή έγγραφο που έχει δοθεί από επίσημο ιατρικό φορέα και αφορά εμβολιασμό που έχει γίνει στο παρελθόν