Ευρύτατη αποδοχή απολαμβάνουν τόσο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας όσο και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας σύμφωνα με το ετήσιο πολιτικό βαρόμετρο της εταιρείας «tothepoint», που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας «Μακεδονία της Κυριακής» στις αρχές του 2020.


Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα της δημοσκόπησης το 76,7% των ερωτηθέντων έχουν θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τον κ. Ζέρβα, ενώ μόλις το 10,5 έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική. Σχετικά με την εκκίνηση της διοίκησης του Κωνσταντίνου Ζέρβα, η γνώμη των πολιτών είναι επίσης θετική με υψηλό ποσοστό, καθώς το 66% την αξιολογεί θετικά και μόλις 10,1% αρνητικά.

Στο ίδιο θετικό κλίμα είναι και η απάντηση στο ερώτημα για το αν η διοίκηση του κ. Ζέρβα συνέβαλε στο να έχει ο δήμος μια νοοτροπία πιο κοντινή σε αυτήν των δημοτών ή πιο μακρινή: Το 56,3% εκτιμά πιο φιλική και το 21,8% πιο μακρινή, ενώ το 20,7% απαντά «ούτε το ένα ούτε το άλλο». 

Υψηλά ποσοστά δημοφιλίας καταγράφει και ο κ. Τζιτζικώστας, καθώς θετική ή μάλλον θετική γνώμη για τον περιφερειάρχη έχει το 59,1% και αρνητική το 29,4%.