"Ημέρα συναδέλφου" ιδρύει ο Εμπορικός Σύλλογος
Την "Ημέρα Συναδέλφου" δημιουργεί ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Κάθε μήνα θα ορίζεται μια ημέρα, κατά την οποία θα καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε συνάντηση, προκειμένου να συζητούνται τα προβλήματα της αγοράς και οι προτάσεις για την επίλυσή τους.

Καλεί, δε, τους συναδέλφους εμπόρους να αποστείλουν τα προβλήματα και τα θέματα που τους απασχολούν, στο email του Συλλόγου (empsylth@otenet.gr), προκειμένου να οριστεί η πρώτη «ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ» και η θεματολογία της.

Σχόλια