Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο την πρόληψη και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιεί:


– Δωρεάν συνταγογράφηση και εμβολιασμό σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 16 ετών, που βρίσκονται σε στενή επαφή με βρέφη ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2019.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους/δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί από Ιατρό Παιδίατρο στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, από 14/10/2019 έως και 14/11/2019 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται στις διευθύνσεις:

Καραϊσκάκη 4, Τριανδρία (τηλ.: 2313-318643 και 2313-318644)
Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος (τηλ.: 2310-509020 και 2310-509053)
Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την προσέλευση να είναι γνωστός ο αριθμός του ΑΜΚΑ, καθώς και το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.