Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην σχετική λίστα ελέγχου, μεταξύ των πιο επικίνδυνων τομέων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


 Όπως αναφέρουν οι Financial Times, αναγνωρίστηκε η ύπαρξη «διαρθρωτικού προβλήματος» στην καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

 Έτσι στις Βρυξέλλες χαρακτήρισαν το ποδόσφαιρο ως ένα από τα 47 προϊόντα και τους τομείς που είναι ευάλωτα στην εκμετάλλευση από εγκληματίες.

 Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια του σκανδάλου στο Βέλγιο, όταν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άρχισαν να ερευνούν καταγγελίες για παράνομες πληρωμές σε παίκτες και διαιτητές...