Με, περίπου, 400.000€ θα χρηματοδοτηθεί ο δήμος Θέρμης Θέρμης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ για την κατασκευή δύο σημαντικών έργων στην Περιστερά και τον Άγιο Αντώνιο.

Συγκεκριμένα, θα ανακατασκευαστούν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κι ένα γήπεδο μπάσκετ στο κέντρο της Περιστεράς κοντά στο δημοτικό σχολείο και θα κατασκευαστεί εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στον Άγιο Αντώνιο. Το πρώτο έργο χρηματοδοτείται με 310.000€ και το δεύτερο με 89.781€.

Ειδικά στον Άγιο Αντώνιο, πρόκειται να κατασκευαστεί αγωγός ύδρευσης μήκους 1,3χλμ, από τη δεξαμενή αποθήκευσης ως τη δεξαμενή υδροδότησης για να αντικατασταθεί ο παλιός, καθώς και ένας δεύτερος νέος αγωγός μήκους 313μ που θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο. Έτσι θα τροφοδοτηθεί η νεόδμητη περιοχή της Περιστεράς με πόσιμο νερό και οι κάτοικοι της περιοχής θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις ιδιωτικές αντλίες που δια μέσου μικρών ιδιωτικών αγωγών τροφοδοτούσαν τις  ιδιοκτησίες τους.